अभिभावक/विद्यार्थी तथ्याङ्क विवरण फारम

अभिभावक/विद्यार्थी तथ्याङ्क विवरण फारम यस बिद्यालयमा अध्ययनरत् कक्षा बालविकास (ECD) देखि १२ सम्मका सम्पूर्ण बिद्यार्थी तथा अभिभाबकज्यू हरुले

बार्षिक परीक्षाको नतिजासम्बन्धी सूचना !

मिति: २०७६/१२/०५ आदरणीय अभिभावकज्यू , यस बिधालयको कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मको बार्षिक परीक्षाको नतिजा मिति २०७६