मिति: २०७६/१२/०५

आदरणीय अभिभावकज्यू ,
यस बिधालयको कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मको बार्षिक परीक्षाको नतिजा मिति २०७६  चैत्र २४ गते सोमबार बिहान ११ बजे र कक्षा ८ को मिति २०७६ चैत्र ३० गते आईतबार बिहान ११ बजे प्रकाशित हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । नतिजा बिधालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिने र लब्धाङ्क पत्र ( Grade Sheet ) बैशाख महिनामा वितरण गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दै नयाँ भर्ना मिति २०७६ चैत्र २३ गते आईतवारबाट शुरु हुने यसै सुचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।
     

प्रधानाध्यापक   
गीतामाता मा.  वि. ।